Menu Zamknij

Urządzenia magazynowe

Logistic Unit dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie wyposażenia, automatyzacji i zarządzania magazynem.

Regały magazynowe

Regał magazynowy to urządzenie o budowie przestrzennej wielopoziomowej, przeznaczone do składowania zapasów na ich elementach konstrukcyjnych (bezpośrednio lub przy wykorzystaniu urządzeń pomocniczych, np. palet.)

W zależności od konstrukcji wyróżnia się następujące typy regałów magazynowych:

  1. stałe (statyczne) – urządzenia, których elementy nośne nie zmieniają swojego położenia w procesie składowania ładunków
  2. dynamiczne (przesuwne / przejezdne) – urządzenia, w których podpory nośne przesuwają się po podłożu lub torowisku
  3. specjalizowane (automatyczne) – konstrukcja nośna takiego regału jest nieruchoma, natomiast poszczególne gniazda ładunkowe lub ich grupy przemieszczają się wewnątrz takiego urządzenia

Regały stałe (statyczne)

Regały statyczne są najczęściej spotykanymi we współczesnych magazynach urządzeniami do składowania ładunków. Zbudowane są z pionowych słupów łączonych ze sobą kolejno w rzędzie, tworzących tzw. ciąg regałowy. Towary składowane są na elementach poziomych: trawersach lub wspornikach.

Rodzaje regałów statycznych:

  • ramowe – regały, w których zasadniczym elementem konstrukcyjnym jest powtarzający się układ ramowy, składający się ze słupów nośnych połączonych ze sobą stężeniami i belek poprzecznych:
  • bezpółkowe (paletowe) – jednostki ładunkowe składowane są bezpośrednio na poprzeczkach nośnych (trawersach), będących elementami ramowej konstrukcji urządzenia. Rozwiązanie to stosowane jest najczęściej do składowania towarów umieszczonych na paletach
  • półkowe – na poprzeczkach nośnych zamontowane są półki (metalowe, z płyty drewnopochodnej, kratowe) i dopiero na nich składowane są towary. Regały te znajdują swoje zastosowanie w przypadku magazynowania towarów o mniejszych gabarytach lub zróżnicowanych kształtach, uniemożliwiających bezpieczne ułożenie bezpośrednio na trawersach
  • przepływowe – jednostki ładunkowe przemieszczają się (grawitacyjnie lub w sposób wymuszony) po bieżniach nośnych (np. rolkach) i na nich odbywa się ich składowanie
    wspornikowe – regały, w których zasadniczym elementem konstrukcyjnym jest powtarzający się układ słupa nośnego ze wspornikami

Regały stałe mogą mieć konstrukcję wolnostojącą (montowane są do podłoża niezależnie od konstrukcji magazyny) lub samonośną. W tym drugim przypadku, oprócz funkcji składowania ładunków, stanowią również część systemu konstrukcyjnego budynku wraz z okładziną ścian i dachu. W konstrukcjach tego typu regały utrzymują ciężar własny, składowanych artykułów oraz elementów konstrukcyjnych.

Regały dynamiczne (przesuwne / przejezdne)

W regałach dynamicznych podpory nośne wyposażone są w elementy jezdne umożliwiające przemieszczanie regału po podłożu – najczęściej po specjalnie do tego celu przystosowanych szynach. Pozwala to wyeliminować korytarze transportowe (ruchome podstawy zapewniają dostęp do każdego gniazda regałowego z jednego korytarza) i maksymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię magazynową. Z tego powodu najczęściej instaluje się je w tych obiektach, w których koszt utrzymania jednostki powierzchni składowania jest relatywnie wysoki (np. chłodniach i mroźniach) lub tam, gdzie krótki czas dostępu do ładunku nie jest istotny (np. archiwa).

Logistic Unit Logistyka i magazynowanie