Menu Zamknij

Robot pakujący

Co to jest robot pakujący

Robot pakujący to robot przemysłowy oraz maszyny i urządzenia automatyczne stanowiące element automatycznych linii pakujących.

Roboty pakujące można podzielić w zależności od funkcji, zastosowań i przeznaczenia:

 • roboty pakujące
 • roboty paletyzujące
 • coboty
 • automatyczne zaklejarki do zaklejania kartonów
 • składarki do formowania i zaklejania kartonów
 • automatyczne wiązarki do spinania taśmą spinającą
 • zautomatyzowane transportery i systemy transportu wewnętrznego
 • automatyczne linie do pakowania

Co to są roboty przemysłowe

Robot przemysłowy jest automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową maszyną manipulacyjną o wielu stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne, stacjonarną lub mobilną, dla ważnych zastosowań przemysłowych.

Użycie robotów przemysłowych na przedsiębiorstwach pozwala na:

 • możliwość zabezpieczenia pracy dzięki zastąpienia człowieka (całkowitego lub częściowego) na miejscach pracy lub na stanowisku roboczym niebezpiecznym dla życia i zdrowia pracownika,
 • zmniejszenie liczby pracowników w monotonnej i nużącej pracy,
 • zwiększenie ilości produkcji, jej jakości oraz zmniejszenie usterek w przedsiębiorstwie,
 • racjonalizację i strukturyzację stanowisk roboczych.

Typy robotów przemysłowych

Podtyp robotów ze względu na strukturę kinematyczną:

 • stacjonarne (nieruchomy na podłodze):
 1. z otwartymi łańcuchami kinematycznymi (pary kinematyczne połączone szeregowo),
 2. z zamkniętymi łańcuchami kinematycznymi (pary kinematyczne połączone równoległe):
  • tripody, inaczej typu delta (zamknięty kinematyczny łańcuch stworzony przez trzy ramiona),
  • heksapody (zamknięty kinematyczny łańcuch stworzony przez sześć ramion).
 • mobilne (ruchome na podłodze):
 1. poruszające się po stałym torze jezdnym (znalazłi swoje zastosowanie na liniach technologicznych fabryk),
 2. autonomiczne (mogą się swobodnie poruszać).

Podtyp robotów ze względu na budowę jednostki kinematycznej:

 • monolityczne – konstrukcja mechanizmu jest niezmienna, tzn. ramiona robota mogą być uzupełnione wymiennymi końcówkami (efektorami) na życzenie użytkownika,
 • modułowe – jest możliwe samodzielnie konstruowanie robota według elementów (segmentów), które są dostarczone przez producenta,
 • pseudomodułowe – roboty są monolityczne, ale jest możliwa wymiana wybranych elementów, które są dostarczone przez producenta.

Podtyp robotów ze względu na sterowanie:

 • sekwencyjne – roboty, które mają założony algorytm wykonywania ruchów,
 • zadaniowe – roboty mogą realizować zadania według pewnego założonego algorytmu, który zawiera opis prędkości, orientacji i położenia,
 • adaptacyjne – mają dodatkowe mechanizmy (czujniki, algorytmy adaptacyjne), za pomocą których dzieje się dostosowanie do otaczającego środowiska (przestrzeni roboczej),
 • teleoperatory – stresowanie przez operatora lub komputer (sterownik PLC) bezpośrednio – to jest zasadnicza cecha takich robotów.

Podtyp robotów ze względu na rodzaj napędów:

 • pneumatyczne,
 • hydrauliczne,
 • elektryczne,
 • kombinowane.

Roboty wyposażone w dwa ramiona tworzą osobną grupę. Kolejna odrębna grupa – to są roboty kolaboracyjne.

Konstrukcja robotów przemysłowych

W zależności od potrzeb użytkownika roboty mogą mieć różną budowę. Jednymi z głównych komponentów systemu robota można nazwać:

 • manipulator (mechaniczna jednostka),
 • kontroler (sterownik) z układem zasilania,
 • programator (Teach Pendant),
 • efektor (narzędzie specjalistyczne lub chwytak),
 • napędy,
 • czujniki (wewnętrzne i zewnętrzne),
 • dodatkowe osie robota (tor jezdny, pozycjoner).

Pozycjonery

Pozycjonery to urządzenia albo inaczej maszyny manipulujące. One umożliwiają pracę lub obróbkę przez robot w najdogodniejszych pozycjach i/lub mogą dać dostęp do tych miejsc. One ułatwiają ruch robotów związany z odrębnym oprzyrządowaniem montażowym, np. spawanymi, malowanymi, montowanymi operacjami.

Dla pozycjonerów spawalniczych typowa jest dwuosiowa manipulacja z użyciem jednego stołu roboczego. Taki typ nazywa się pozycjonerem dwuosiowym.

Podstawowe parametry robotów przemysłowych

W związku z dużą ilością typów robotów przemysłowych na rynku, użytkownik ma potrzebę poznać te parametry, które ich wyróżniają. Takie parametry techniczne to:

 • maksymalny udźwig (maksymalny możliwy ciężar podniesiony przez robota),
 • przestrzeń robocza,
 • maksymalny zasięg pracy (maksymalny zakres osi robota, który jest możliwy),
 • maksymalna prędkość ruchu (maksymalne prędkości obrotowe poszczególnych osi robota),
 • powtarzalność (powtarzalność wykonywanych ruchów robota zapewniająca ich dokładność),
 • temperatura obszaru pracy (wartość temperatury, w której jest możliwa praca robota),
 • względna zalecana wilgotność obszaru pracy,
 • zajmowana powierzchnia,
 • dodatkowe obciążenie ramienia,
 • masa całkowita robota,
 • rodzaj napędów robota,
 • występowanie mechanicznych ograniczników ruchu,
 • warianty montażu robota,
 • ilość osi robota,
 • dodatkowe wyposażenie,
 • sposób montażu robota.
Logistic Unit Logistyka i magazynowanie