Menu Zamknij

Regały magazynowe

Logistic Unit dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie wyposażenia, automatyzacji i zarządzania magazynem.

Regały magazynowe

Regał magazynowy to urządzenie o budowie przestrzennej wielopoziomowej, przeznaczone do składowania zapasów na ich elementach konstrukcyjnych (bezpośrednio lub przy wykorzystaniu urządzeń pomocniczych, np. palet.)

W zależności od konstrukcji wyróżnia się następujące typy regałów magazynowych:

 1. stałe (statyczne) – urządzenia, których elementy nośne nie zmieniają swojego położenia w procesie składowania ładunków
 2. dynamiczne (przesuwne / przejezdne) – urządzenia, w których podpory nośne przesuwają się po podłożu lub torowisku
 3. specjalizowane (automatyczne) – konstrukcja nośna takiego regału jest nieruchoma, natomiast poszczególne gniazda ładunkowe lub ich grupy przemieszczają się wewnątrz takiego urządzenia

Regały stałe (statyczne)

Regały statyczne są najczęściej spotykanymi we współczesnych magazynach urządzeniami do składowania ładunków. Zbudowane są z pionowych słupów łączonych ze sobą kolejno w rzędzie, tworzących tzw. ciąg regałowy. Towary składowane są na elementach poziomych: trawersach lub wspornikach.

Rodzaje regałów statycznych:

 • ramowe – regały, w których zasadniczym elementem konstrukcyjnym jest powtarzający się układ ramowy, składający się ze słupów nośnych połączonych ze sobą stężeniami i belek poprzecznych:
 • bezpółkowe (paletowe) – jednostki ładunkowe składowane są bezpośrednio na poprzeczkach nośnych (trawersach), będących elementami ramowej konstrukcji urządzenia. Rozwiązanie to stosowane jest najczęściej do składowania towarów umieszczonych na paletach
 • półkowe – na poprzeczkach nośnych zamontowane są półki (metalowe, z płyty drewnopochodnej, kratowe) i dopiero na nich składowane są towary. Regały te znajdują swoje zastosowanie w przypadku magazynowania towarów o mniejszych gabarytach lub zróżnicowanych kształtach, uniemożliwiających bezpieczne ułożenie bezpośrednio na trawersach
 • przepływowe – jednostki ładunkowe przemieszczają się (grawitacyjnie lub w sposób wymuszony) po bieżniach nośnych (np. rolkach) i na nich odbywa się ich składowanie
  wspornikowe – regały, w których zasadniczym elementem konstrukcyjnym jest powtarzający się układ słupa nośnego ze wspornikami

Regały stałe mogą mieć konstrukcję wolnostojącą (montowane są do podłoża niezależnie od konstrukcji magazyny) lub samonośną. W tym drugim przypadku, oprócz funkcji składowania ładunków, stanowią również część systemu konstrukcyjnego budynku wraz z okładziną ścian i dachu. W konstrukcjach tego typu regały utrzymują ciężar własny, składowanych artykułów oraz elementów konstrukcyjnych.

Regały dynamiczne (przesuwne / przejezdne)

W regałach dynamicznych podpory nośne wyposażone są w elementy jezdne umożliwiające przemieszczanie regału po podłożu – najczęściej po specjalnie do tego celu przystosowanych szynach. Pozwala to wyeliminować korytarze transportowe (ruchome podstawy zapewniają dostęp do każdego gniazda regałowego z jednego korytarza) i maksymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię magazynową. Z tego powodu najczęściej instaluje się je w tych obiektach, w których koszt utrzymania jednostki powierzchni składowania jest relatywnie wysoki (np. chłodniach i mroźniach) lub tam, gdzie krótki czas dostępu do ładunku nie jest istotny (np. archiwa).

Regały magazynowe – funkcje i zastosowania

Regały pełnią niezwykle istotną rolę w systemie transportu wewnętrznego. Umożliwiają one szybki dostęp do magazynowanych jednostek oraz pozwalają na bezpieczne piętrzenie ładunków. Wśród regałów magazynowych możemy wyróżnić:

– regały grawitacyjne – ten typ regału może mieć zastosowanie w magazynie, w którym nie zachowuje się zasady FIFO. Stojąca już na regale paleta jest przesuwana wgłąb i ustępuje miejsca nowej. Załadunek i wyładunek palet następuje wyłącznie z jednej strony, a ich przepływ regulowany jest wózkiem widłowym, dlatego nie ma konieczności stosowanie rozdzielaczy i rolek hamujących,
– regały okrężne – ze względu na płaszczyznę ruchu regały okrężne można podzielić na regały o ruchu poziomym i pionowym. Regał okrężny o ruchu poziomym składa się z wąskich i płytkich regałów półkowych, które przemieszczają się po torze w kształcie spłaszczonej elipsy dzięki wózkom szynowym (inna nazwa regału o ruchu poziomym to regał karuzelowy). Regał o ruchu pionowym dobrze sprawdza się przy składowaniu towarów o standardowych rozmiarach, takich jak części zamienne czy narzędzia. Regał wybiera najkrótszą drogę do okna dostępowego, dostarczając do niego towary już w kilka sekund,
– regały paletowe gniazdowe – jest to najbardziej popularny typ regałów. Umożliwia swobodny dostęp do palet, umieszczonych w tzw. gniazdach regałowych. Cechą charakterystyczną regałów paletowych gniazdowych jest prostota ich konstrukcji. Wadą tego typu rozwiązanie jest niski wskaźnik wykorzystania powierzchni magazynowej.
– regały półkowe – zazwyczaj mają zastosowanie w niewielkich magazynach. Towary składowane są w pojemnikach magazynowych. Głębokość regału można regulować tak, aby zapewnić ręczny dostęp do magazynowanych jednostek, natomiast dostęp do wyższych regałów gwarantują specjalne wózki, drabiny oraz pomosty,
– regały przepływowe – zamiast półek ten rodzaj regału posiada wałkowe lub krążkowe przenośniki, po których przetacza się ładunek (dzięki sile grawitacyjnej lub przy pomocy silników). Może być zbudowany na całej długości i szerokości magazynu i pozwala skrócić drogę na przemieszczanie transportu wewnątrz magazynu,
– regały przesuwne – każdy rząd regałów wyposażony jest w swój własny układ jezdny. Dzięki temu rozwiązaniu w szeregu pozostaje miejsce na jeden lub dwa korytarze do obsługi regałów, a w konsekwencji osiągany jest wysoki wskaźnik wykorzystania powierzchni magazynowej (nawet 80%),
– regały windowe – są to regały wysokiego składowania. Odległości pomiędzy półkami dostosowywane są do wysokości składowanych na nich towarów, dzięki czemu unika się pustych przestrzeni,
– regały wjezdne (ramowe) – konstrukcja tego rodzaju regału umożliwia wjazd wózka widłowego w jego głąb. Regały wjezdne stosowane są do składowania dużej liczby palet tego samego towaru. Dzięki wysokiej zabudowie często mają zastosowanie w drogich powierzchniach magazynowych, takich jak chłodnie,
– regały wspornikowe – konstrukcja tego typu regału składa się ze słupa i szeregu wsporników, pozwala na składowanie towarów dłużycowych,
– regały tunelowe – na poszczególnych poziomach znajdują się rzędy wzdłużnych tuneli, wewnątrz których znajdują się szyny. Pozwalają one na poruszanie się wewnątrz tunelu wózka z własnym napędem.

 • Regały paletowe
 • Regały paletowe rzędowe
 • Regały paletowe wjezdne
 • Regały paletowe jezdne
 • Regały paletowe przepływowe
 • Regały półkowe
 • Regały wspornikowe
 • Regały wspornikowe stacjonarne
 • Regały wspornikowe jezdne
 • Regały satelitarne
 • Regały mobilne
 • Regały kompletacyjne
 • Regały wysokiego składowania
 • Przeglądy regałów magazynowych
 • Wynajem regałów magazynowych

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu!

Logistic Unit Logistyka i magazynowanie